Blog

Usługi księgowo - podatkowe

Dlaczego warto korzystać z usług biura rachunkowego

Nie zależnie czy jesteśmy właścicielami dużej czy małej firmy, niezależnie czy właśnie ją zakładamy czy wręcz przeciwnie prowadzimy ją od lat, zawsze potrzebujemy dobrej księgowej, która poprowadzi księgi rachunkowe i zajmie się finansami.  Można oczywiście samodzielnie zająć się rachunkami, jednak trzeba pamiętać, że aby profesjonalnie i dokładnie prowadzić rozliczenia, konieczna jest bardzo konkretna wiedza. Można również stworzyć osobne stanowisko dla księgowej, ale w przypadku mniejszych przedsiębiorstw łączy się to z dodatkowymi kosztami, które tyczą nie tylko pensji zatrudnionej osoby, ale również opłat ubezpieczeniowych. Warto podkreślić również, że chcąc prowadzić rachunkowość samodzielnie, trzeba zaopatrzyć się w licencje na drogie programy komputerowe. Rozwiązaniem wszystkich tych problemów, jest wynajęcie biura rachunkowego, którego profesjonalna kadra zadba o nasze finanse.

Bezpieczeństwo i specjalistyczna wiedza

Ogromną zaletą wszystkich biur rachunkowych jest fakt, że zatrudnieni są w nich wyspecjalizowani pracownicy, która jest w stanie znaleźć najkorzystniejszą opcję podatkową dla przedsiębiorcy. Karda doskonale zna przepisy prawa związane bezpośrednio z podatkami i rachunkowością, w związku z tym możliwe jest obniżenie kwoty opodatkowanych przychodów firmy. Znajomość prawa wiąże się bezpośrednio z bezpieczeństwem naszych finansów. Po pierwsze mamy niemal stuprocentową pewność, że kadra biura rachunkowego nie popełni błędu, po drugie zgodnie z przepisami prawa każde biuro świadczące usługi w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, ma obowiązek posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. W przypadku, kiedy błąd się jednak zdarzy i zostaniemy obarczeni karą finansową, to ubezpieczenie pokrywa jej wysokość.

Oszczędność czasu

Jeśli posiadamy niezbędną wiedzę, możemy sami prowadzić swoje księgi rachunkowe, jednakże zajmuje to sporo czasu. W efekcie miast rozwijać swoją działalność „zakopiemy się” w papierach. A działanie na wielu frontach może spowodować, że nawet mimo umiejętności, zaczniemy popełniać błędy zarówno w prowadzeniu firmy, jak również w rachunkach. Dlatego najlepszym wyborem jest skorzystanie z usług biura rachunkowego.


umowa o pracę

Zmiany w wypowiedzeniu umowy o pracę

Zmiany proponowane przez Komisję Kodyfikacyjną wywołują w ostatnim czasie spore zamieszanie. W projekcie znajduje się wiele nowych obowiązków organizacyjnych, które mogą być niewykonalne. Najwięcej zmian dotyczy rozwiązywania umów o pracę.

 

Jak będzie wyglądała nowa procedura

Wypowiedzenie umowy ma być skomplikowane i trudne do zastosowania. Mianowicie, pracodawca będzie musiał zawiadomić pracownika z wyprzedzeniem o zamiarze zwolnienia go z pracy – niezależnie od tego czy umowa została zawarta na czas określony czy nieokreślony. Następnie pracownik może wskazać osobę, która będzie obecna przy wysłuchaniu lub zakładową organizację związkową, z którą prowadzone będą konsultacje. Wysłuchanie musi odbyć się osobiście, w przypadku gdy jest to niemożliwe, pracodawca wysłuchuje pracownika przez telefon.

 

Obowiązki pracodawcy

Przepisy dotyczyć będą zarówno duże jak i małe firmy, z tą różnicą, że firmy zatrudniające do 20 pracowników, będą mogły skorzystać ze zwolnienia z procedury poprzez zapłacenie odprawy, zależnej od stażu pracownika (1-3 miesięcznych pensji).

W przypadku zwolnienia z winy pracodawcy, zobowiązany jest on do zaoferowania pracownikowi innej pracy, do której posiada kwalifikacje lub „może je z łatwością nabyć”. Pracownik może zrezygnować z podjęcia nowej pracy. Treść przepisów jest niejasna i może powodować problemy z ich zastosowaniem.


Ochrona danych osobowych

Zmiany w ochronie danych osobowych

Unia Europejska przyjęła nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, które wejdą w życie za pół roku. Od 25 maja 2018 będą one spójne dla wszystkich krajów członkowskich. Zapisy te powinny zainteresować nie tylko przedsiębiorców, ale także jednostki administracji każdej rangi, bowiem nieprzestrzeganie ich będzie wiązało się z ogromnymi sankcjami.

Co się zmieni?

Ustawa ma obowiązywać w sposób bezpośredni, co znaczy, że nie będzie wymagać krajowej implementacji. Znacząco wzmacnia ona pozycję osób fizycznych, nakładając tym samym nowe obowiązki na przedsiębiorstwa. Zmiany w przepisach ochrony danych osobowych będą istotne także dla firm komercyjnych, ponieważ postanowiono wprowadzić rozróżnienie na małe oraz większe podmioty. A warto podkreślić, że dotychczasowe regulacje odnosiły się do wszystkich jednocześnie.

Rozporządzenie odnosić się będzie nie tylko do jednostek unijnych, ale i tych spoza Unii Europejskiej. Będzie to miało miejsce w sytuacji, w której te podmioty będą oferowały dobra lub usługi obywatelom UE, a także wtedy, gdy będą one obserwowały zachowania mieszkańców Unii. W praktyce oznacza to, że do nowych zasad będą musiały dostosować się takie giganty jak Facebook, Google czy Instagram.

Nowy przepis wskazuje na to, iż podmiot będący w posiadaniu prywatnych danych musi je chronić, bez konieczności podejmowania działań w kierunku konkretnej osoby. Niektóre kroki powinny być podjęte już na etapie kreowania produktów i usług dla odbiorców. Kolejny wymóg to uruchomienie rejestru czynności związanych z przetwarzaniem danych, co zastąpi obowiązek zgłaszania rejestru danych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Jednakże do tej instytucji będzie zgłaszane naruszenie danych osobowych. W opisanych wyżej przypadkach będzie również obowiązek informowania tych, których zaistniała sytuacja dotyczy.


Jednolity Plik Kontrolny

Czym jest Jednolity Plik Kontrolny (JPK)?

Jednolity Plik Kontrolny zwany również JPK to zbiór danych finansowych przedsiębiorcy, w danym okresie. JPK jest generowany i wysyłany wyłącznie w wersji elektronicznej. Plik generowany jest bezpośrednio z systemu księgowego firmy. Jednolity Plik Kontrolny posiada określony układ i format (schemat XML), który umożliwia jego łatwe przetwarzanie.

 

Kto składa JPK?

Od 1 stycznia 2018 r. wszyscy podatnicy VAT mają obowiązek wysyłania JPK_VAT, czyli ewidencję zakupu i sprzedaży VAT. W pierwszej kolejności nowymi obowiązkami zostały objęte duże przedsiębiorstwa w lipcu 2016r., od stycznia 2017 r. małe i średnie firmy, natomiast po Nowym Roku obowiązek ten będzie spoczywał również na mikroprzedsiębiorstwach. Pozostałe struktury mają być przedstawiane na żądanie odpowiednich organów. Od stycznia 2018r. zarówno duże firmy, jak również mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa będą zobowiązane do przesyłania na żądanie organów podatkowych:

  • ksiąg rachunkowych (JPK_KR)
  • wyciągów bankowych(JPK_WB)
  • operacji magazynowych (JPK_MAG)
  • faktur VAT (JPK_FA)
  • podatkowej księgi przychodów (JPK_PKPiR)
  • ewidencji przychodów (JPK_EWP)

 

Struktury JPK opublikowane są na stronie Ministerstwa Finansów (link: http:// www.mf.gov.pl/krajowa-administracja-skarbowa/dzialalnosc/struktury-jpk).


Facebook