Blog

Audyt wewnętrzny

Audyt wewnętrzny to niezależna działalność doradcza i weryfikująca, mająca na celu usprawnienie operacyjne firmy i wniesienie do niej wartości dodanej. Audyt wewnętrzny pozwala na weryfikację celów biznesowych przedsiębiorstwa, badanie i ocenę procesów, przyczyniając się tym samym do poprawy ich działania oraz osiągania przyjętych założeń. Audyt wewnętrzny prowadzony jest przez doświadczonych audytorów zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

Więcej…

Księgowość online

Zakładając działalność gospodarczą, każdy zdaje sobie sprawę z tego, iż by móc w pełni zająć się osiąganiem celów biznesowych, warto zlecić prowadzenie pełnej księgowości profesjonalistom. Decydując się na usługi biura rachunkowego możemy zaoszczędzić wiele czasu. Zadaniem pracowników biura księgowego jest dbanie o to, aby przedsiębiorca prawidłowo funkcjonował w systemie podatkowym.

Więcej…

Rodzaje podatków dochodowych

Podatek to publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe oraz bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa. Podatki umożliwiają finansowanie państwa, stanowiąc jego główne źródło dochodu. Podatki różnią się od siebie podmiotem opodatkowania, przedmiotem opodatkowania oraz sposobem poboru.

Więcej…

Założenia systemu podatkowego

System podatkowy

Każde państwo posiada odrębną historię i tradycję. Własny język i kulturę. Jednak to co łączy niemal wszystkie kraje, to przymus płacenia podatków. Podatek to nieodpłatna, obowiązkowa i finansowa konieczność o charakterze ogólnym. Zwykle jednostronnie nakładana przez przedstawicieli państwa i samorządów terytorialnych. Niepłacenie podatków wiąże się z brakiem dostępu do świadczeń zdrowotnych oraz konsekwencji prawnych. Podatek pełni trzy funkcje: fiskalną, regulacyjną oraz stymulacyjną. Pierwsza odpowiedzialna jest za dochody państwa. Druga za redystrybucję środków pieniężnych pomiędzy podmiotami gospodarczymi a budżetem. Ostatnia opiera się na zróżnicowaniu obciążeń podatkowych, jakimi zobowiązane są podmioty gospodarcze. Każde państwo wprowadza własny system podatkowy. System ten to zespół podatków, działających jednocześnie w obrębie kraju, tworzących całość prawną i ekonomiczną. Oznacza to, że system podatkowy to zbiór przepisów prawnych określających pobór finansowy nałożony na mieszkańców państwa. System umożliwia sprawowanie funkcji redystrybucyjnej. Zawdzięcza to ulgom i zwolnieniom podatkowym, odmiennym stawkom i progresywnemu opodatkowaniu dochodów.

Więcej…

Facebook