Blog

Od 2014-06-03 płatnicy i ubezpieczeni będą mieli do wykorzystania kolejny kanał kontaktu z ZUS – urzędomaty dostępne w placókach Poczty Polskiej

Takie oficjalne informacje przekazał Dariusz Śpiewak, członek Zarządu ZUS odpowiedzialny za IT i obsługę klientów:  „Naszym celem strategicznym jest satysfakcja klienta. Jestem przekonany, że sama elektronizacja kontaktu z ZUS, zrealizowana za pomocą Platformy Usług Elektronicznych, której częścią są zusomaty, nie wystarczy. Poszukujemy nowych dróg kontaktu z naszymi klientami. Jednym z najbardziej obiecujących projektów jest współpraca z Pocztą Polską. Akcja udostępnienia urzędomatów w placówkach poczty ma na celu przede wszystkim zwiększenie zainteresowania obywateli nowymi usługami świadczonymi przez ZUS poza siedzibą Zakładu, przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii”

Nasuwa się zasadniczy pytanie, komu to potrzebne.


Facebook