Blog biura rachunkowego Selent&Słupina – informacje i ciekawostki

rachunkowość

JPK a zawieszenie działalności gospodarczej

JPK, czyli jednolity plik kontrolny pozwala na usprawnienie pracy organów podatkowych oraz ustandaryzowanie danych, które zostały przekazane do Urzędu Skarbowego drogą elektroniczną. Dzięki nim możliwe jest błyskawiczne przeprowadzenie kontroli oraz łatwiejsze wykrycie i zidentyfikowanie nieprawidłowości w rozliczeniach podatku VAT. Każdy przedsiębiorca ma obowiązek wysyłać plik JPK. Wielu właścicieli firm, którzy zawiesili swoją działalność, nie wiedzą, czy przesyłanie JPK nadal jest ich obowiązkiem, mimo zerowych przychodów….
Więcej…


spotkanie biznesowe

Na czym polega przekształcenie spółek?

Status spółki nie zawsze musi być czymś trwałym. Czasem dochodzi do jego zmiany i w takiej sytuacji mowa jest o tak zwanym przekształceniu spółki. Działanie to zasadniczo nie ma charakteru przypadkowego, tylko zawsze dąży do zrealizowania określonego celu. Ten zaś może mieć dwojaki charakter. Albo związany jest z chęcią zwiększenia zysków, albo z dostosowaniem do wprowadzenia nowych przepisów.

Przekształcenie spółki nie polega na powołaniu zupełnie nowego podmiotu. Zamiast tego zostaje zachowana ciągłość między podmiotem sprzed przekształcenia z podmiotem po przekształceniu. Ten pierwszy nazywa się, zgodnie z oczekiwaniami, spółką przekształcaną. Drugi natomiast określa się mianem spółki przekształconej. Nic nie zostaje więc zlikwidowane, zmienia się po prostu charakter dotychczas istniejącego podmiotu. Takie postawienie sprawy powoduje naturalnie określone następstwa.

Konsekwencje przekształcenia spółki

Jedną z konsekwencji procesu przekształcenia spółki jest to, że dochodzi do zachowania poprzedniego numeru NIP i REGON. Nie zachodzi więc potrzeba, aby zmieniać dokumenty, w których wpisane były właśnie te dane. Poza tym ciągłość ma zastosowanie również w odniesieniu do określonych praw i obowiązków. Ulgi, koncesje, zezwolenia – nic z tych rzeczy nie kończy swojej historii, lecz zamiast tego trwa nadal, przynosząc korzyści finansowe. Zbiorczo działania, które mają na celu zachować w spółce to, co warte zachowania, określa się mianem zasady kontynuacji.

Jeśli chodzi o typy spółek, które mogą ulegać przekształceniom, to nie ma w tym zakresie ograniczeń. Uprawnione są do tego zasadniczo wszystkie podmioty. Jednak aby mogły one dokonać tego procesu, muszą one spełniać określone wymagania. Jednym z takich wymagań jest niewątpliwie odpowiedni plan. Bez niego nie można mówić o rozpoczęciu procesu przekształcenia spółki. Trzeba również zorientować się w tym, czy wszyscy wspólnicy mają wolę uczestniczenia w spółce przekształconej. Jeśli szukają Państwo pomocy w zakresie założenia lub przekształcenia spółki, służymy fachową pomocą.


audyt

Kto przeprowadza badania sprawozdań finansowych?

Sprawozdania finansowe spółek, banków i innych podmiotów to istotny czynnik umożliwiający sprawdzenie ich kondycji ekonomicznej oraz poprawności prowadzenia ksiąg. Aby jednak mieć pewność, że polityka rachunkowości w danym przedsiębiorstwie jest zgodna z przepisami i prowadzona prawidłowo, zleca się badanie sprawozdania finansowego. Kto może je wykonać?

Badanie sprawozdań finansowych – kiedy jest konieczne?

Zgodnie z ustawą o rachunkowości, przeprowadzanie badania sprawozdań finansowych jest odgórnie wymagane w stosunku do podmiotów między innymi takich jak:

  • spółki akcyjne;
  • banki krajowe oraz oddziały zagraniczne banków i instytucji kredytowych;
  • grupy kapitałowe;
  • spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe;
  • podmioty obracające papierami wartościowymi.

Oprócz tego kontrola sprawozdania finansowego może być także dobrowolnie zlecona przez przedsiębiorcę, który chce mieć pewność co do poprawności prowadzenia ksiąg w jego przedsiębiorstwie. Taki odpowiednio prowadzony nadzór księgowy daje poczucie stałej kontroli nad sprawami rachunkowymi i podatkowymi.

Badanie sprawozdań finansowych – kto może je przeprowadzić?

Aktualne przepisy precyzują, że badanie sprawozdania finansowego może zostać przeprowadzone wyłącznie przez biegłego rewidenta, inaczej nazywanego także audytorem. Jest on zobligowany do zachowania uczciwości, obiektywizmu oraz należytej staranności, a także dochowania tajemnicy zawodowej. Nie może być także w żaden sposób powiązany z kontrolowaną jednostką – ani pod względem powiązań finansowych, zawodowych, ani osobistych. Co więcej, wyboru konkretnego biegłego rewidenta nie może dokonać sam kierownik jednostki składającej sprawozdanie finansowe. Robi to organ, który sprawozdanie zatwierdza. Warto pamiętać, że biegły rewident przeprowadzając badanie sprawozdania nie robi tego w celu wytknięcia błędów i niedociągnięć, ale dopracowania sprawozdania do maksymalnej precyzji i wiarygodności. Dlatego osobę taką warto traktować jako doradcę i podjąć z nim sprawną współpracę, by wspólnie osiągnąć ten cel.


rozliczanie podatków

Jak wznowić działalność gospodarczą?

Z decyzją o otwarciu własnej firmy wiele osób wstrzymuje się długo. Jest to nowy rozdział życia zawodowego. Sam proces wybierania nazwy jest ekscytujący. Snujemy śmiałe plany na przyszłość. Jednak każdy przedsiębiorca musi brać pod uwagę ryzyko związane z prowadzeniem działalności.  Musi liczyć się z tym, że może stanąć przed trudną decyzją o zamknięciu lub zawieszeniu firmy. Ale czy taka decyzja jest nieodwołalna?…
Więcej…


usługi księgowe

Od czego są zależne ceny usług księgowych?

Odpowiednio prowadzona księgowość jest kluczowa dla funkcjonowania firmy lub przedsiębiorstwa. Prowadzenie ksiąg rachunkowych pozwala zorientować się w bieżącej kondycji finansowej prowadzonego biznesu oraz zaplanować dalsze działania. Usługi księgowe jednak przeznaczone są nie tylko dla klientów korporacyjnych, lecz również dla klientów indywidualnych. Zaliczyć bowiem możemy do nich także sporządzenie rocznych deklaracji podatkowych, czyli popularnie nazywanych PITów. Sprawdź w naszym wpisie, od czego zależne są ceny usług księgowych i co jeszcze możemy do nich zaliczyć….
Więcej…


oszustwo podatkowe

Czym jest oszustwo podatkowe?

Oszustwo podatkowe jest zamierzonym czynem, który ma na celu uchylenie się od zapłaty podatku w części lub całości. W porównaniu do przypadkowo popełnionego błędu oszustwo podatkowe jest przeprowadzone umyślnie. Państwa członkowskie Wspólnoty Europejskiej zaliczają je do katalogu przestępstw gospodarczych. Sprawdź, jakie są rodzaje oszustw i co podpisuje się pod ten termin….
Więcej…


Facebook

Nasza strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Rozumiem i akceptuję