Blog biura rachunkowego Selent&Słupina – informacje i ciekawostki

Usługi księgowe

Koszty usług księgowych

Na cennik usług księgowych wpływ ma wiele czynników między innymi: wielkości przedsiębiorstwa, liczba dokumentów podlegających księgowaniu, liczba zatrudnianych pracowników, zadania jakie zlecamy danej firmie, zlokalizowanie na mapie Polski. Jakie są ramowe koszty za współpracę z biurem rachunkowym?


Cennik podstawowych usług biur księgowych

Choć wszystkie podane ceny są orientacyjne to dobrze obrazują, na jakie minimalne koszty należy się przygotować w przypadku współpracy z dobrym biurem rachunkowym. Jest to ważna informacja szczególnie dla mikroprzedsiębiorców i jednoosobowych działalności gospodarczych dopiero rozpoczynających działalność lub chcących zdecydować się na zlecanie tych prac zewnętrznym podmiotom. Właśnie w takich firmach, comiesięczna kontrola nad wydatkami ma duże znaczenie dla ich sprawnego funkcjonowania. Koszty te prezentują się następująco i ujmowane są w kwotach netto:

 

  • prowadzenie pełnej księgowości, obejmujące m.in. sporządzanie sprawozdań finansowych, przygotowywanie deklaracji podatkowych, ewidencjonowanie środków trwałych i reprezentację przed organami kontrolującymi takimi jak Urząd Skarbowy – od 500 zł netto,
  •  prowadzenie podstawowej księgi przychodów i rozchodów bez VAT, obejmujące m.in. bieżącą ewidencję dokumentów, rozliczenia z ZUS, przygotowanie deklaracji podatkowych – od 100 zł netto,
  •  prowadzenie podstawowej księgi przychodów i rozchodów oraz ewidencji VAT, obejmujące m.in. bieżącą ewidencję dokumentów, rozliczenia z ZUS, przygotowanie deklaracji podatkowych – od 200 zł netto,
  •  prowadzenie dokumentów związanych z kadrami i płacami – od 50 zł za każdego pracownika, korekta deklaracji (VAT, ZUS, PIT i CIT) – od 50 zł,
  •  sporządzanie wniosków kredytowych – cena zazwyczaj jest do uzgodnienia.

 

W naszym biurze księgowym klienci mogą liczyć także na wiele atrakcyjnych promocji, w tym aż 50% rabatu dla nowych firm przez pierwszy miesiąc współpracy oraz taki sam rabat w przypadku polecenia naszych usług innemu przedsiębiorstwu.

Choć usługi księgowe traktowane są przez przedsiębiorców jako koszty, to powinny być rozpatrywane również jako inwestycja w sprawne działanie firmy, w ramach obowiązujących przepisów prawa podatkowego i prawa pracy.


paragony

Wystawianie faktur na podstawie paragonów – zmiany od 1 stycznia 2020 roku

Od nowego roku przedsiębiorcy wystawiający faktury na podstawie paragonów będą musieli stosować się do nowych zasad, w myśl nowelizacji ustawy.

Wystawianie faktur na podstawie paragonów. Co się zmienia?

W przypadku, w którym nabywca będzie chciał otrzymać do paragonu fakturę VAT, ustawa o VAT będzie zobowiązywać sprzedającego do wystawienia takiego dokumentu wraz z numerem NIP nabywcy. Przedsiębiorcy muszą zatem pamiętać, że od 1 stycznia 2020 roku na dokumentach sprzedażowych wystawianych osobom prowadzącym działalność gospodarczą, zwłaszcza na paragonie fiskalnym, musi znaleźć się numer NIP kupującego. Zmiana ustawy o VAT w tym zakresie służy ograniczeniu prób wyłudzenia podatku. Do tego typu zdarzeń dochodziło w przeszłości.

Organy skarbowe przypominają też przedsiębiorcom, że od stycznia 2020 roku muszą być wyposażeni w kasy fiskalne umożliwiające wystawienie numeru NIP na paragonie. Początkowo ustawodawca chciał wprowadzić nowy obowiązek wcześniej, bo już od 1 września tego roku, jednak ostatecznie zdecydował się na przesunięcie daty na początek nowego roku. Przedsiębiorcy mają więcej czasu na przygotowanie się do czekających ich zmian.

Jakie sankcje grożą osobom, które nie zastosują się do zmian?

Ci przedsiębiorcy, którzy nie zastosują się do nowego obowiązku od 1 stycznia 2020 roku, zostaną obciążeni karą w wysokości 100% kwoty podatku VAT widniejącej na fakturze.

Ministerstwo Finansów zapowiedziało, że szczegółowe zasady wystawiania faktur do paragonów, zgodne z przepisami obowiązującymi od nowego roku, zostaną przedstawione w późniejszym terminie.


ZUS

Wyższe składki ZUS przedsiębiorcy od 2020 r.

Rząd przedstawił niekorzystne zmiany dla przedsiębiorców. Od nowego roku zapłacą oni wyższe składki ZUS. Ich wzrost jest na tyle duży, że wywołał lawinę dyskusji, zwłaszcza w środowisku osób należących do Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.

Składki ZUS w jakiej wysokości zapłacą przedsiębiorcy od stycznia 2020 roku?

Według prognoz składki do ZUS mają wynieść od nowego roku około 1500 złotych miesięcznie. Dla mikroprzedsiębiorców często jest to bardzo duża kwota, dlatego wiele osób martwi się, że podwyżki danin doprowadzą ich biznes do braku rentowności. Zapowiadany wzrost wysokości składek ZUS jest największym tego typu od 2013 roku. Zdaniem ekspertów największym problemem jest to, że system nie różnicuje ani wielkości firmy, ani jej branży, ani lokalizacji, ani też skali działalności, biorąc pod uwagę jedynie fakt zarejestrowania działalności gospodarczej i wynikający z tego tytułu obowiązek względem ZUS.

Jakie są reakcje środowiska przedsiębiorców na wieść o szykujących się podwyżkach?

Jak nietrudno się domyślić, przedsiębiorcy są niezadowoleni z zapowiadanych zmian. Przede wszystkim obawiają się trudności finansowych, jakie mogą pojawić się w ich firmach na skutek zbyt dużych obciążeń składkowych. Zdaniem wielu osób tak duże podwyżki nie są wcale realnym odbiciem sytuacji makroekonomicznej, a zauważalny wzrost przychodów wcale nie dotyczy każdej branży. Stale rosną też koszty związane z zatrudnieniem pracowników, chociażby z uwagi na dynamicznie rosnące pensje. Wciąż pojawia się pomysł wprowadzenia dobrowolnych składek ZUS dla przedsiębiorców, jednak trudno na oszacowanie możliwości zrealizowania tej wizji w praktyce. Najbardziej racjonalnym, optymalnym i sprawiedliwym rozwiązaniem, za którym optuje również biuro rachunkowe Wrocław, byłoby ustanowienie wysokości składki względem dochodu uzyskiwanego przez danego przedsiębiorcę. Temat ten wciąż powraca w kuluarach i jest podnoszony nawet przez samego członka Rady Nadzorczej ZUS, Bogdana Grzybowskiego.


ZUS

ZUS – ulga na start dla przedsiębiorców: jednoosobowe działalności gospodarcze

Ulga na start jest jednym z uproszczeń i ułatwień zaprojektowanych dla początkujących przedsiębiorców. Jest to zachęta dla przedsiębiorców, którzy zakładają swoją własną działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmują ją ponownie po upływie dłuższego okresu czasu (musi minąć przynajmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia).

Obowiązkowe ubezpieczenia

Każdy przedsiębiorca prowadzący pozarolniczą działalność jest zobowiązany do odprowadzania składek na rzecz ubezpieczeń: emerytalnego, rentowego, wypadkowego oraz zdrowotnego. Obowiązek ten ciąży na przedsiębiorcach od dnia rozpoczęcia działalności do dnia zaprzestania jej wykonywania. Składki na te ubezpieczenia przedsiębiorcy muszą finansować z własnych środków, co stanowi duży problem dla początkujących działalności, dlatego właśnie powstała ulga na start.
Początek prowadzenia działalności to najczęściej ciężki okres, podczas którego często zdarza się, ze działalność nie przynosi żadnych zysków. Mimo braku dochodów, przedsiębiorca był dotychczasowo zobowiązany do opłacania składek na te ubezpieczenia i prowadzenia rozliczeń z ZUS, co było dla niego bardzo dotkliwe i często powodowało szybkie zakończenie prowadzenia działalności. Ulga na start pozwala przedsiębiorcom rozwinąć działalność i przetrwać najcięższy okres jej prowadzenia, nie płacąc przez pewien okres składek na ZUS.

Ulga na start – na czym polega?

Przedsiębiorca, który dopiero podjął działalność gospodarczą może skorzystać z ulgi na start, dzięki której nie będzie podlegał obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej.
Skorzystać z tej ulgi mogą tylko przedsiębiorcy, którzy nie wykonują jej na rzecz byłego pracodawcy, u którego przed dniem rozpoczęcia aktualnej działalności gospodarczej w bieżącym albo poprzednim roku kalendarzowym przedsiębiorca wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.
Podczas okresu ochronnego, czyli kiedy przedsiębiorcy przysługuje korzystanie z ulgi na start, musi cały czas opłacać składkę zdrowotną, która nie wchodzi w skład owej ulgi. Każdy przedsiębiorca może dobrowolnie zrezygnować z uprawnienia do korzystania z ulgi na start przez dokonanie odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych.


Obniżka stawki VAT

Obniżka stawki PIT z 18 do 17 proc. od 2020 r.

Obniżenie stawki podatku dochodowego dla wszystkich pracujących Polaków będzie odczuwalne przed podatników od stycznia 2020 roku. Wtedy bowiem nowelizacja ustawy o PIT wejdzie w życie. To kolejny ważny punkt tak zwanej piątki Kaczyńskiego. Ile pieniędzy dzięki tej zmianie pozostanie w kieszeniach Polaków?

Niższy podatek PIT – więcej pieniędzy w kieszeniach Polaków

Trwają prace nad wprowadzeniem ustawy, zgodnie z którą pracujący Polacy zapłacą niższy podatek dochodowy za przychody uzyskane od stycznia 2020 roku. Choć obniżka podatku PIT wynosi tylko 1 punkt procentowy, w kieszeni podatników zawsze zostanie nieco więcej pieniędzy niż dotychczas. Szacuje się, że pracownik otrzymujący pensję minimalną (zgodnie z nową stawką od 2020 roku będzie to 2450 zł brutto), dzięki obniżeniu stawki PIT, zyska 100 złotych w skali roku. W przypadku osób lepiej zarabiających – na przykład tych otrzymujących 7000 zł – będzie to już kwota 368 zł rocznie. Niższy podatek PIT dotyczy również przedsiębiorców rozliczających się na zasadzie skali podatkowej. Więcej informacji na ten temat udziela biuro rachunkowe Wrocław.

Nowy próg podatkowy od stycznia 2020. Co się zmieni?

W polskim prawie podatkowym dotychczas obowiązywały dwa progi, zgodnie z którymi uzyskujący dochody odprowadzali podatek według jednej ze stawek:

  • 18% (pierwszy próg podatkowy) w przypadku osób zarabiających poniżej 85 528 zł rocznie;
  • 32% (drugi próg podatkowy) w przypadku osób osiągających dochody powyżej 85 528 zł; zdecydowana większość najlepiej zarabiających, aby uniknąć płacenia tak wysokiego podatku, przechodziła na podatek liniowy.

Obniżka podatku PIT to nie wszystko. Jakie korzystne zmiany czekają jeszcze pracujących?

Od nowego roku w życie wejdzie jeszcze jedna korzystna zmiana. Osoby zatrudnione na etatach (zarówno te dojeżdżające do pracy, jak też wieloetatowcy) będą mogły zaliczyć większe koszty uzyskania przychodu do rocznego zeznania podatkowego. Więcej na ten temat napiszemy już wkrótce.


System zakładowego planu kont

Na czym polega opracowanie zakładowego planu kont?

Na czym polega opracowanie zakładowego planu kont?

Zakładowy plan kont to wewnętrzny system, wedle którego firma rejestruje aktywa, pasywa, a także zdarzenia gospodarcze. Nosi on nazwę planu kont i może powstawać albo na etapie rozpoczynania działalności, albo wprowadzania pełnej księgowości. Zazwyczaj czyni się go według pewnego wzorca, wymaga on jednak dostosowania do charakteru działalności przedsiębiorstwa.

Jakie warunki musi spełniać zakładowy plan kont?
Podmioty prowadzące pełną księgowość zobligowane są do posiadania zakładowego planu kont tworzonego zgodnie z Ustawą o rachunkowości. Proces jego stworzenia jest pracochłonny, dlatego zazwyczaj zajmuje się nim główny księgowy, usługa ta może zostać także zlecona podmiotom zewnętrznym. Także w naszej firmie specjalizujemy się w świadczeniu usług pełnej księgowości, w tym opracowywaniu planu kont na potrzeby danej jednostki gospodarczej. Przyjęty system musi być jasno określony w załączniku, który ma stanowić jeden z elementów opisujących przyjętą przez firmę politykę rachunkowości.

Załącznik ten zawiera:

spis kont księgi głównej (konta syntetyczne),

zasady tworzenia oraz funkcjonowania kont pomocniczych (konta analityczne),

metody wyceny i ewidencjonowania majątku firmy,

zasady amortyzacji,
ramowy plan kont dla firm produkcyjnych oraz usługowych.

W firmach tradycyjnie tworzy się 9 zespołów kont, którym nadaje się numery od 0 do 8.

Wzorcowy plan składa się z:

Zespół 0 czyli majątek trwały

Zespół 1 czyli środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

Zespół 2 czyli rachunki i roszczenia

Zespół 3 czyli materiały oraz towary,

Zespół 4 czyli koszty wg. rodzajów,

Zespół 5 czyli koszty wg miejsc powstawania

Zespół 6 czyli rozliczenia międzyokresowe kosztów,

Zespół 7 czyli przychody i koszty ich uzyskania,

Zespół 8 czyli fundusze, rezerwy finansowe oraz wynik finansowy.

Opracowanie zakładowego planu kont wymaga znakomitej znajomości Ustawy o rachunkowości, a także specyfiki działalności danej firmy. Dlatego też, aby system ten był sprawny i funkcjonował prawidłowo, powinien zostać stworzony przez specjalistów.


Księgowość

Czym jest pełna księgowość?

Pełna księgowość, to najprościej mówiąc bardziej zaawansowana forma prowadzenia księgowości. W księgach rachunkowych ewidencjonowane są wszystkie operacje, jakich dokonuje dana firma. Księgowość pełna daje szerszy obraz na to, jak ona prosperuje. W księgach widać nie tylko dochody, przychody i koszty, ale można znaleźć też informacje o kapitale, środkach trwałych, magazynowych itp. Księga rachunkowa to cały zestaw dokumentów, obejmujących księgę główną, ale też księgi pomocnicze, dzienniki, zestawienia i inwentarze….
Więcej…


Jak działają tzw. biura wirtualne

Jak działają tzw. biura wirtualne?

Usługi określane jako wirtualne biuro obecne są na rynku od lat, jednak dopiero w ostatnim czasie cieszą się one zwiększoną popularnością, szczególnie ze względu na wzrost liczby osób wykonujących pracę na własny rachunek. Nie mając możliwości zarejestrowania firmy np. w wynajmowanym przez siebie mieszkaniu, decydują się one na skorzystanie właśnie z usług wirtualnego biura, które – poza samym adresem – gwarantuje im kilka kluczowych i niezwykle praktycznych udogodnień….
Więcej…


Facebook

Nasza strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Rozumiem i akceptuję