Blog

wpis-32

Wysyłanie faktury e-mailem

Od 2013 roku można z czystym sumieniem wysyłać faktury e-mailem. Wcześniej też było to możliwe, ale trzeba było uzyskać pisemną (albo elektroniczną) zgodę nabywcy na tego typu format faktury.

Obecnie domyślnie przyjmuje się, że zgadzamy się na otrzymywanie faktur elektronicznych. Można oczywiście nie wyrazić zgody na nie i wtedy sprzedawca musi wysłać papier.

Trzeba pamiętać o wszystkich cechach faktury – przy formie elektronicznej trzeba zachować integralność, autentyczność i czytelność faktury.

W praktyce – można wysłać fakturę w formacie pdf – bo nie da się tam nic zmienić. Przesłanie jej np. w formie arkusza kalkulacyjnego jest bez sensu (nabywca mógłby sobie w niej pozmieniać np. kwoty).

Pamiętam, jak lata temu za rewolucyjne uważano zniesienie konieczności podpisywania faktur – przez nabywców (!) i sprzedawców. Świat się zmienia, zmienia się księgowość i nie da się od tego uciec. Szkoda tylko, że zmiany w dobrym kierunku są raczej symboliczne i nieliczne – poza tym biurokracja rozrasta się, że hoho!


Facebook