Blog

Rodzaje podatków dochodowych

Podatek to publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe oraz bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa. Podatki umożliwiają finansowanie państwa, stanowiąc jego główne źródło dochodu. Podatki różnią się od siebie podmiotem opodatkowania, przedmiotem opodatkowania oraz sposobem poboru.

Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)

Podatek dochodowy jest podatkiem osobistym. W związku z tym, podatnikiem jest każda osoba fizyczna osiągająca dochód. Na osobach fizycznych, których miejsce zamieszkania znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ciąży nieograniczony obowiązek podatkowy. Innymi słowy, każda z tych osób zobowiązana jest do odprowadzania podatku w Polsce od wszystkich uzyskanych dochodów (przychodów), bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów.

Opodatkowanie podatkiem dochodowym osób fizycznych regulowane jest przez dwie ustawy:
I – Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
II- Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)

Osobami prawnymi prowadzącymi działalność gospodarczą są jednostki organizacyjne, którym ustawodawstwo przyznaje osobowość prawną. Wśród tych podmiotów znajdują się między innymi: spółki kapitałowe prawa handlowego, banki, stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie, w tym również spółdzielnie mieszkaniowe, jednostki samorządu terytorialnego, uczelnie wyższe.
Opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób prawnych reguluje ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Na podstawie zasad ogólnych przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód (nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym) bez względu na rodzaj źródeł przychodów.

Podatnicy mają obowiązek złożenia zeznania podatkowego o wysokości dochodu uzyskanego w roku podatkowym do końca trzeciego miesiąca roku następnego. W tym okresie należy również uiścić podatek lub różnicę między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą stosowanych zaliczek za okres od początku roku.

W celu uniknięcia kar za nieterminowe złożenie zeznania podatkowego lub nieodpowiednie wykazanie wysokości i źródeł dochodu, warto zlecić prowadzenie pełnej księgowości i innych usług księgowych pracownikom sprawdzonego biura rachunkowego.


Facebook

Nasza strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Rozumiem i akceptuję