Blog

Założenia systemu podatkowego

System podatkowy

Każde państwo posiada odrębną historię i tradycję. Własny język i kulturę. Jednak to co łączy niemal wszystkie kraje, to przymus płacenia podatków. Podatek to nieodpłatna, obowiązkowa i finansowa konieczność o charakterze ogólnym. Zwykle jednostronnie nakładana przez przedstawicieli państwa i samorządów terytorialnych. Niepłacenie podatków wiąże się z brakiem dostępu do świadczeń zdrowotnych oraz konsekwencji prawnych. Podatek pełni trzy funkcje: fiskalną, regulacyjną oraz stymulacyjną. Pierwsza odpowiedzialna jest za dochody państwa. Druga za redystrybucję środków pieniężnych pomiędzy podmiotami gospodarczymi a budżetem. Ostatnia opiera się na zróżnicowaniu obciążeń podatkowych, jakimi zobowiązane są podmioty gospodarcze. Każde państwo wprowadza własny system podatkowy. System ten to zespół podatków, działających jednocześnie w obrębie kraju, tworzących całość prawną i ekonomiczną. Oznacza to, że system podatkowy to zbiór przepisów prawnych określających pobór finansowy nałożony na mieszkańców państwa. System umożliwia sprawowanie funkcji redystrybucyjnej. Zawdzięcza to ulgom i zwolnieniom podatkowym, odmiennym stawkom i progresywnemu opodatkowaniu dochodów.

System podatków w Polsce

Sposób działania systemu podatkowego w Polsce jest opisany w Konstytucji Rzeczpospolitej Polski z kwietnia 1997 roku. Według art. 217 wyznaczone przedmioty i podmioty mają obowiązek płacenia podatków zgodnie z określonymi stawkami i zasadami dotyczącymi ulg, umorzeń i obowiązków. Wszelkie zmiany mogą być wprowadzane jedynie na drodze uchwały. W polskim systemie kwestię podatków porusza także Ordynacja Podatkowa z sierpnia 1997 roku regulująca system. Aktualnie w Polsce obowiązuje 13 rodzajów podatków, z czego 10 to podatki bezpośrednie, natomiast trzy pozostałe zaliczane są do podatków pośrednich.
Podatek bezpośredni – podatek nakładany na źródło przedmiotu opodatkowania. Działa według zasady – im większy dochód, tym większy podatek.
Podatek pośredni – podatek ujawniający zdolność podatkową podatnika pośrednio, poprzez odniesienie do obrotu lub przychodu.


Facebook

Nasza strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Rozumiem i akceptuję