Blog

biuro rachunkowe

Charakterystyka księgi przychodów i rozchodów

Księga przychodów i rozchodów jest ewidencją, mającą na celu przejrzyste zestawienie przychodów i kosztów, wynikających między innymi z prowadzenia działalności gospodarczej. KPiR ułatwia prowadzenie rachunkowości oraz rozliczanie się z urzędem skarbowym.

W księdze przychodów i rozchodów obejmuje się następujące pozycje: przychody, zakupy towarów handlowych i materiałów podstawowych, poniesione wydatki związane z prowadzeniem działalności, koszty prac badawczo-rozwojowych. Natomiast wpisowy do księgo przychodów i rozchodów nie podlegają zaliczki na poczet dostawy lub sprzedaży towarów albo wykonania usługi, ponieważ nie jest to jeszcze przychód ani koszt jego uzyskania. Jak również koszty inwestycji w czasie jej realizacji, obroty opakowaniami zwrotnymi, jednorazowa pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Aby mieć pewność, że księgowość prowadzona jest w sposób właściwy, warto korzystać z usług biura rachunkowego.

 

Limit obrotów dla prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Przedsiębiorcy, którzy nie chcą prowadzić ksiąg rachunkowych i stosować ustawy o rachunkowości powinni starannie policzyć przychody, aby zmieścić się w limicie i móc kontynuować prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Przypomnijmy, że zgodnie z art. 24a ust. 4 ustawy o PIT obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych, czyli tzw. pełnej księgowości, czy pełnej rachunkowości, dotyczy osób fizycznych, spółek partnerskich, jeżeli ich przychody, w rozumieniu art. 14 ustawy PIT, za poprzedni rok podatkowy wyniosły w walucie polskiej co najmniej równowartość w złotówkach kwoty określonej w przepisach o rachunkowości (2000000 euro). Przedsiębiorcy, którzy nie osiągnęli takiego przychodu mogą nadal prowadzić pkpir.

Obowiązek zgłaszania prowadzenia pkpir

Od 1 stycznia 2018 r. z ustawy o PIT wykreślono 24a ust. 3a-3c, które to przepisy zobowiązywały podatników do zawiadamiania właściwego naczelnika urzędu skarbowego o prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów (w terminie 20 dni od dnia jej założenia), a także  o nazwie i adresie biura rachunkowego, któremu podatnik powierzył prowadzenie pkpir tj. miejscu przechowywania księgi i dowodów związanych z jej prowadzeniem. W związku z tymi zmianami w ustawie o PIT z rozporządzenia w sprawie prowadzenia pkpir zniknęły przepisy dotyczące tych obowiązków informacyjnych.

 


Facebook

Nasza strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Rozumiem i akceptuję