Blog

Podatku-odliczyc

Co można odliczyć od podatku?

Ustawa o PIT zawiera wiele ulg i rozliczeń, które przy spełnieniu określonych kryteriów można uwzględnić w zeznaniu podatkowym. Co pewien czas są wprowadzane kolejne zmiany podatkowe, dlatego warto być z nimi na bieżąco. W tym wpisie przeczytasz, co można odliczyć od podatku za rok 2020.

Ulga na dziecko

Jest to najpopularniejsza ulga podatkowa, która tym będzie wyższa, im więcej jest w rodzinie dzieci. Mogą z niej skorzystać rodzice, opiekunowie, rodzice zastępczy niepełnoletnich dzieci lub osób pełnoletnich do 25. roku życia, które wciąż się uczą i nie osiągnęły dochodów przekraczających 3089 zł. Ulga wynosi:

 • na pierwsze i drugie dziecko 92,67 zł miesięcznie (1112,04 zł rocznie),
 • na trzecie dziecko 166,67 zł miesięcznie (2000,04 zł rocznie),
 • na czwarte i każde kolejne 225 zł miesięcznie (2700 zł rocznie).

Ulga podlega zsumowaniu. Oznacza to, że np. przy trójce dzieci można odliczyć 4224,12 zł. Jest ona wspólna dla obu małżonków, dlatego przy oddzielnym rozliczaniu trzeba określić stosowne proporcje. Limit osiąganych dochodów dotyczy tylko rodziców wychowujących jedno dziecko. Wynosi on:

 • 56 000 zł przy wychowaniu przez rodzica, który nie jest w związku małżeńskim z drugim rodzicem;
 • 112 000 zł przy wychowaniu przez oboje rodziców;
 • 112 000 zł przy wychowaniu dziecka przez samotnego rodzica.

Wyliczenie niektórych ulg oraz ewentualne udokumentowanie wysokości składki może być problematyczne. Dlatego przy sporządzaniu deklaracji podatkowych warto korzystać z biura rachunkowego. Dzięki temu nie musimy obawiać się, że nie otrzymamy stosownego zwrotu lub że podaliśmy niewłaściwe kwoty.

Ulga rehabilitacyjna

Z tej ulgi mogą skorzystać osoby niepełnosprawne oraz osoby utrzymujące osoby niepełnosprawne, które ponoszą z tego tytułu koszty rehabilitacyjne lub mają inne wydatki związane z wykonywaniem przez nie czynności życiowych. Odliczenia występują w dwóch wariantach. Limitowane kwotowo przysługują od określonej sumy i wynoszą:

 • do 2280 zł rocznie za utrzymanie psa asystującego,
 • do 2280 zł rocznie za przewodników osób niewidomych,
 • do 2280 zł za używanie samochodu osobowego.

W przypadku wydatków nielimitowanych zalicza się całą poniesioną sumę z tego tytułu, czyli przede wszystkim:

 • wyposażenie mieszkania na potrzeby osób niepełnosprawnych,
 • dopasowanie samochodu osobowego do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • zakup i serwis urządzeń rehabilitacyjnych,
 • opieka pielęgniarska,
 • koszty dowozu na zabiegi,
 • pobyt w ośrodkach uzdrowiskowych i na turnusach rehabilitacyjnych.

Jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna musi stosować określone leki, poniesione za nie koszty można odliczyć poprzez odjęcie od miesięcznie wydanej kwoty 100 zł. Wymagane jest udokumentowanie takich wydatków.

Ulga abolicyjna

Ulga ta dotyczy podatników, którzy osiągają dochód za granicą. Odprowadzane podatki trzeba wykazać w PIT/ZG, który jest załącznikiem do PIT-36. W ten sposób rozpocznie się tzw. proporcjonalne odliczanie. Ulga zrównuje wymiar podatku do poziomu zwolnienia z progresją, dzięki czemu nie trzeba dwa razy odprowadzać tych samych podatków.

Ulga mieszkaniowa

W przypadku nabycia nieruchomości i zbycia jej w ciągu 5 lat należy uiścić stosowny podatek. Można jednak tego uniknąć wtedy, gdy zysk zostanie przeznaczony na własne cele mieszkaniowe (np. zakup nowej nieruchomości lub spłata kredytu hipotecznego). Środki muszą zostać wykorzystane w ciągu 3 lat. Przy przejęciu nieruchomości na drodze spadku 5 lat odlicza się od czasu nabycia prawa do nieruchomości.

Ulga bez PIT dla młodych

Osoby, które nie ukończyły 26 lat, nie przekroczyły kwoty dochodu wielkości 85 528 zł w danym roku oraz pracowały na umowę o pracę lub umowę zlecenie, są zwolnione z płacenia podatku dochodowego. Ulga jest uwzględniana już przy obliczaniu składek na podatek. Nie wymaga składania oświadczenia przez podatnika.

Ulga na Internet

Przysługuje ona w dwóch następujących po sobie latach podatkowych i nie można jej uwzględniać w kolejnych okresach. Kwota odliczenia jest stała i wynosi 760 zł na rok. Wymagane jest posiadanie dowodu zakupu, np. faktur VAT od dostawcy Internetu.

Ulga termomodernizacyjna

Wydatki związane z termomodernizacją budynku jednorodzinnego można odliczyć od dochodu. Trzeba jednak przedstawić dokumenty poświadczające poniesione koszty oraz sporządzić audyt energetyczny, w którym będzie udokumentowana efektywność przeprowadzonych prac.

Ulga za IKZE

Wpłaty na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego także mogą być odliczone. Nie uwzględnia się przy tym wpłat zwróconych podatnikowi oraz odliczonych od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Ulga za oddawanie krwi i osocza

Za każdy oddany litr rzadkiej krwi można odliczyć 130 zł, natomiast za litr osocza 350 zł do 6% wysokości dochodu.

Darowizny dla organizacji pożytku publicznego

Przekazane darowizny można odliczyć w limicie do 6% dochodu osiągniętego w danym roku. Wyjątkiem są cele charytatywne Kościoła Katolickiego.


Facebook

Nasza strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Rozumiem i akceptuję