Blog

audyt

Kto przeprowadza badania sprawozdań finansowych?

Sprawozdania finansowe spółek, banków i innych podmiotów to istotny czynnik umożliwiający sprawdzenie ich kondycji ekonomicznej oraz poprawności prowadzenia ksiąg. Aby jednak mieć pewność, że polityka rachunkowości w danym przedsiębiorstwie jest zgodna z przepisami i prowadzona prawidłowo, zleca się badanie sprawozdania finansowego. Kto może je wykonać?

Badanie sprawozdań finansowych – kiedy jest konieczne?

Zgodnie z ustawą o rachunkowości, przeprowadzanie badania sprawozdań finansowych jest odgórnie wymagane w stosunku do podmiotów między innymi takich jak:

  • spółki akcyjne;
  • banki krajowe oraz oddziały zagraniczne banków i instytucji kredytowych;
  • grupy kapitałowe;
  • spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe;
  • podmioty obracające papierami wartościowymi.

Oprócz tego kontrola sprawozdania finansowego może być także dobrowolnie zlecona przez przedsiębiorcę, który chce mieć pewność co do poprawności prowadzenia ksiąg w jego przedsiębiorstwie. Taki odpowiednio prowadzony nadzór księgowy daje poczucie stałej kontroli nad sprawami rachunkowymi i podatkowymi.

Badanie sprawozdań finansowych – kto może je przeprowadzić?

Aktualne przepisy precyzują, że badanie sprawozdania finansowego może zostać przeprowadzone wyłącznie przez biegłego rewidenta, inaczej nazywanego także audytorem. Jest on zobligowany do zachowania uczciwości, obiektywizmu oraz należytej staranności, a także dochowania tajemnicy zawodowej. Nie może być także w żaden sposób powiązany z kontrolowaną jednostką – ani pod względem powiązań finansowych, zawodowych, ani osobistych. Co więcej, wyboru konkretnego biegłego rewidenta nie może dokonać sam kierownik jednostki składającej sprawozdanie finansowe. Robi to organ, który sprawozdanie zatwierdza. Warto pamiętać, że biegły rewident przeprowadzając badanie sprawozdania nie robi tego w celu wytknięcia błędów i niedociągnięć, ale dopracowania sprawozdania do maksymalnej precyzji i wiarygodności. Dlatego osobę taką warto traktować jako doradcę i podjąć z nim sprawną współpracę, by wspólnie osiągnąć ten cel.


Facebook

Nasza strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Rozumiem i akceptuję