Blog

organizacje pozarządowe

NGO a podatki

Choć organizacje pozarządowe zazwyczaj skupiają się na działalności społecznej, nie dążąc przy tym do osiągnięcia zysku, także i one mają zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego. Dowiedz się, kiedy i od czego NGO muszą odprowadzać podatek.

Jakie podatki płacą organizacje pozarządowe?

Należy pamiętać, że ewentualne zwolnienia NGO od podatków uzależnione są od określonych uwarunkowań. Dlatego powinny być rozpatrywane odrębnie dla każdej formy opodatkowania.

Organizacje pozarządowe zobowiązane są do następujących świadczeń:

  • CIT

Jeżeli NGO prowadzi działalność gospodarczą i część pochodzących z niej przychodów przeznacza na inne wydatki niż te statutowe, musi odprowadzać od nich podatek CIT. Oprócz tego obejmuje on zyski pochodzące z odpłatnego leasingu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Podlegają mu również dochody z produkcji i sprzedaży wyrobów:

  • tytoniowych,
  • paliwowych,
  • wykonanych z metali szlachetnych,
  • elektronicznych,
  • alkoholowych o zawartości alkoholu przekraczającej 1,5%.

W sytuacji, gdy NGO ma status OPP, wszystkie przychody wykorzystywane przez nią na cele statutowe wskazane w art. 4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie są zwolnione od podatku CIT. Brak statusu OPP oznacza, że zwolnienie obejmuje jedynie cele wymienione w art. 17 ust. 1 pkt 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Organizacja ma obowiązek wystawiania CIT-8 wraz z załącznikiem CIT/O nawet wtedy, gdy nie otrzymuje dochodów podlegających podatkowi. W przypadku przyjęcia darowizny należy dołączyć również CIT/D.

  • PCC

Podatek od czynności cywilnoprawnych obejmuje m.in. pożyczki, umowy sprzedaży czy umowy darowizny. Należy tu pamiętać, że działania podlegające podatkowi VAT są zwolnione z PCC.

Podatek należy uregulować w ciągu 14 dni od zaistnienia danej czynności – obowiązek ten spoczywa na stronie otrzymującej. W przypadku organizacji ze statusem OPP czynności związane z działalnością statutową nieodpłatną nie podlegają PCC.

  • VAT

VAT nie obejmuje działalności nieodpłatnej statutowej organizacji. Jest ona jednak zobowiązana do płacenia tego podatku, jeżeli sprzedaje podlegające mu towary lub usługi w ramach działalności odpłatnej statutowej lub gospodarczej.

W takiej sytuacji NGO musi składać drogą elektroniczną deklaracje podatkowe JPK_VAT, a także VAT-7 lub VAT-7K do 25 dnia kolejnego miesiąca po okresie rozliczeniowym.

Na określonych warunkach organizacja może uzyskać zwolnienie od VAT mimo prowadzenia działalności gospodarczej lub odpłatnej statutowej, otrzymując tym samym status podatnika zwolnionego.

  • PIT

Jeżeli organizacja zatrudnia pracowników lub inne osoby, które pobierają od niej wynagrodzenie, musi płacić podatek PIT. Wiąże się z tym obowiązek przekazywania do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek za pracowników do 20 dnia kolejnego miesiąca po wypłaceniu wynagrodzeń.

Oprócz tego NGO zatrudniająca osoby za wynagrodzeniem musi przesyłać do urzędu PIT-11 za miniony rok. Należy to zrobić drogą elektroniczną do końca stycznia bieżącego roku. Pracownicy muszą otrzymać PIT-11 do końca lutego.

Wystawienie PIT-11 nie obowiązuje w przypadku, gdy umowa z osobą niemającą statusu pracownika jest wyrażona kwotowo i wskazuje kwotę niższą niż 200 zł brutto. W takiej sytuacji NGO pobiera od wartości umowy 17% zryczałtowanego podatku i przekazuje je do urzędu.

Do końca stycznia należy również przesłać do urzędu drogą elektroniczną PIT-4R, w którym uwzględnione zostały wszystkie zaliczki z minionych miesięcy.

  • Podatek od nieruchomości

Obowiązuje on te spośród NGO, które są właścicielami lub posiadaczami samoistnymi nieruchomości. Oprócz tego płacą go użytkownicy nieruchomości w oparciu o umowę z jednostką samorządu terytorialnego lub Skarbem Państwa, a także użytkownicy wieczyści gruntu. Poszczególne części nieruchomości mogą zostać zwolnione od podatku w zależności od sposobu ich wykorzystania. Nie płacą go też użytkownicy lokali wynajmowanych od osób prywatnych.


Facebook

Nasza strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Rozumiem i akceptuję