Blog

Zakładamy spółkę

Rejestracja spółki z o.o. w trybie tradycyjnym i internetowym

Polskie prawo daje tym, którzy chcą założyć swój biznes kilka możliwości wyboru jego prawnego kształtu. Do wyboru są jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowa-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka akcyjna.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w skrócie sp. z o.o., charakteryzuje się ograniczoną odpowiedzialnością wspólników za zobowiązania spółki. Spółka jest czymś odrębnym od jej założycieli, posiada własną osobowość prawną. Funkcjonowanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością regulują przepisy kodeksu spółek handlowych, w których znajduje się większość przepisów prawnych związanych z tą formą działalności. W przypadku  spółki z o.o. istnieje obowiązek zarejestrowania jej w KRS. Odpowiedni wniosek wraz z załącznikami można złożyć w sądzie rejonowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu, który ubiega się o wpis, a także za pośrednikiem poczty lub Internetu.

Jak składa się wniosek

Wniosek składa się na urzędowym formularzu KRS-W3. Do wniosku koniecznie trzeba dołączyć druk KRS-WA (oddziały, terenowe jednostki organizacyjne), druk KRS-WE (wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlegający wpisowi do rejestru), druk KRS-WH (sposób powstania podmiotu), druk KRS-WK (organy podmiotu),druk KRS-WL (prokurenci) druk KRS-WM (przedmiot działalności). Ponadto ważna jest umowa spółki, oświadczenie wspólników o wniesieniu kapitału, dokumenty o powołaniu członków organów spółki, listę wspólników. Bardzo ważne jest również podanie nazwisk, imion i adresów członków zarządu, nazwisko, imię albo firmę i siedzibę oraz adres jedynego wspólnika, jeśli taki występuje. Niezbędny jest także dowód uiszczenia opłat. W skomplikowanym procesie rejestracji spółki  może pomóc biuro rachunkowe.

Rejestracja spółki z o.o. przez Internet

Przepisy Kodeksu spółek handlowych przewidują możliwość zarejestrowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w sposób uproszczony, czyli zawarcie umowy spółki bez formy aktu notarialnego. Procedurę rejestracji spółki z o.o. z wykorzystaniem wzorca umowy umożliwia portal dostępny na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Wnioski o założenie spółki z o.o. w trybie S24 są rozpatrywane przez wydziały Krajowego Rejestru Sądowego w dni robocze, w godzinach pracy sądów.


Facebook

Nasza strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Rozumiem i akceptuję